• پست الکترونیک

    info@iran-eagle.ir
  • شماره تماس

    66059234 09121389220 09123071394

نمونه کارها

طراحی کانکس

کاربری های خاص ۱۲

کاربری های خاص ۱۱

کاربری های خاص ۱۰

کاربری های خاص ۹

کاربری های خاص ۸

امداد نجات سیار ۲

آزمایشگاه سیّار

امداد نجات سیار ۱

ساخت کاکنس و کانتینر

ساخت کانتینر ۷

کاربری های خاص ۶

اتاق مسقف چادری

کاربری های خاص ۵

ساخت کانتینر ۶

ساخت کانتینر ۵

ساخت کانتینر ۴

کاربری های خاص ۳

امداد نجات سیار

ساخت کانتینر ۲

کاربری های خاص ۲

کاربری خاص ۱

کامیون و کامیونت ۳

کامیون و کامیونت ۲

کامیونت و کامیونت ۱

کانتینر ۲

کامیونت ۴

کامیونت ۳

کامیونت۲

کامیونت ۱

تریلر ۶

کامیون ۵

کامیون ۴

تریلر ۳

تریلر ۲

کامیونت ۵

کمپرسی ۴

کمپرسی ۳

کانتینر۲

کامیون ۱